Leer de taal van de Metaverse begrijpen.

NFT kennisbank

De ‘Van Dale’ voor de nieuwe generatie.

Als nieuwkomer in de NFT wereld komt er veel op je af. Zo ook een groot aantal nieuwe begrippen en afkortingen. Om je weg te vinden in de NFT wereld is het handig als je de betekenissen van deze begrippen weet. In het overzicht hieronder vindt je daarom de meestgebruikte NFT begrippen en afkortingen terug. Onderaan deze pagina staat een tabel met alle NFT afkortingen.

Populaire NFT & crypto begrippen

Blockchain

De blockchain is een gedecentraliseerd digitaal grootboek dat transacties vastlegt en bevestigt zonder de tussenkomst van een derde partij.

NFT flippen

NFT flippen betekent het kopen van NFT’s met het doel om deze op een later moment weer met winst te verkopen.

Dutch Auction

Een type veiling waarbij de prijs hoog begint en steeds iets lager wordt totdat iemand het item koopt.

Uitgebreide uitleg Dutch Auction

Whitelist / Mint list

Een whitelist, ook wel waitlist, presale of mint list genoemd, is een lijst met personen die als één van de eerste een NFT kunnen kopen.

Uitgebreide uitleg Whitelist

Mint / Minten

Minten kun je zien als het maken van de NFT. Tijdens een mint wordt de informatie van de NFT op de blockchain gezet. Dit is tevens de eerste kans om de NFT te kopen.

Het kopen van een NFT doe je met de crypto currency of token van de blockchain waarop de NFT staat. Bijvoorbeeld Ethereum (ETH).

HODL

HODL betekent “Hold On for Dear Life”. In het Nederlands: “Houd vast voor je leven”.

De term HODL verwijst naar een strategie om ‘iets’, zoals een crypto-currency of NFT, te kopen en vast te houden. De theorie hierachter is dat naarmate je het langer vasthoudt, de waarde stijgt.

Bear market

Een periode waarin de prijzen van NFT’s of andere valuta dalen. Kopers zijn pessimistisch over de toekomst waardoor zij hun NFT’s verkopen of nieuwe aankopen uitstellen.

Bull market

De tegenhanger van de Bear market, waarbij er juist een periode is van stijgende prijzen van NFT’s of andere valuta. Er is dan veel vertrouwen op een positieve markt.

Altcoin

Een Altcoin is een naam voor een andere cryptocurreny of token dan Bitcoin. Zo zijn bijvoorbeeld Ethereum of Ripple altcoins.

Tokenization

Het proces waarin een nieuwe token wordt uitgegeven dat een digitale of fysieke waarde vertegenwoordigd.

GMI / WAGMI

GMI betekent “Gonna Make It”. WGMI betekent “We Gonna Make It”. En WAGMI betekent “We All Gonna Make It”.

Deze afkorting wordt gebruikt om een euforisch gevoel aan te geven. “We gaan het allemaal maken”, als in: we worden allemaal succesvol in iets. Bijvoorbeeld bij een NFT mint of rijk worden.

NGMI

NGMI betekent “Not Going To Make It”. In het Nederlands: “Gaat het niet halen”.

Deze zin wordt meestal gebruikt als zelfspot bij een slechte of domme beslissing.

FREN

Fren betekent “vriend”. Iedereen die ook actief is in de NFT wereld wordt als een vriend gezien. Leuk hé?

“Good luck with the mint fren, I hope YGMI”.

GM

GM betekent “Good morning”. Simpel hé?

Het wordt gebruikt om elkaar een goedemorgen te wensen. De NFT community is een hele optimistische en vriendelijke community.

GN

Ook deze is makkelijk. GN betekent “Good night”.

Net als “GM” wenst men elkaar ook een goede nacht toe.

SER

SER betekent “Sir”.

Het is een respectvolle manier om personen te introduceren of aan te spreken.

Crypto afkortingen

Afkorting Betekenis
HODL Hold On for Dear Life
GMI Gonna Make It
WGMI We Gonna Make It
WAGMI We All Gonna Make It
LFG Let’s Fucking Go
GM Good Morning
GN Good Night
GA Good Afternoon
DYOR Do Your Own Research
PFP Profile Picture
FOMO Fear Of Missing Out
NGMI Not Gonna Make It
COPE Coping
NFA Not Financial Advise
Shilling Promoting
2FA Two Factor Authentication
NFT Non-Fungible Token
FUD Fear, Uncertainty and Doubt
DD Due Diligence
ATH All Time High
ATL All Time Low
AMA Ask Me Anything
BTFD Buy The Fucking Dip
AML Anti-Money Laundering
DeFI Decentralised Finance
ICO Initial Coin Offering
LAMBO Lamborghini
PoS Proof Of Stake
PoW Proof of Work
ROI Return On Investment
SAT Satoshi
HH Higher High
HL Higher Low
KYC Know Your Customer
YOLO You Live Only Once
DAO Decentralized Autonomous Organization
P2E Play-to-earn
WL White List
ERC Ethereum request for comment
ETH Ethereum
BTC Bitcoin
ICO Initial Coin Offering
DEX Decentralized Exchange
DApp Decentralized Application
XRP Ripple
crypto-punks-nft
Jonathan-tikovsky

Auteur: Jonathan Tikovsky

Al meer dan 5 jaar actief in de wereld van crypto valuta, NFT’s en de Metaverse.